İletişim Bilgileri     Arama

Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

  • Anasayfa
  • Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri
Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünya genelinde uygulamaya koyulan karma eğitim modelinin öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek “tek cinsiyetli eğitim” modelini yeniden alternatif olarak gündeme getirmiştir. Karma ve tek cinsiyetli eğitim modellerinin ideolojik tutumlardan ziyade bilimsel veriler ışığında pedagojik açıdan tahlil edilmesi önem arz etmektedir. Raporumuz, Türkiye'de karma ve tek cinsiyetli eğitim tartışmalarına katkı sunma amacıyla kaleme alınmıştır.

 

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.