İletişim Bilgileri     Arama

Tarihten Günümüze Fransa

Tarihten Günümüze Fransa

Tarihten Günümüze Fransa

Fransa, İngiltere'yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar Fransa'dan çıkmıştır. Ulus-devlet ve milliyetçilik fikrinin tohumları Fransa'da atılmış, 1789 ihtilaliyle ete kemiğe bürünmüş ve buradan tüm dünyaya ihraç edilmiştir.

İngiltere'den sonra ikinci büyük sömürge imparatorluğuna Fransa sahip olmuştur. Sömürgelerinde uyguladığı asimilasyon faaliyetleri ve zulümlerle insanlık hafızasında kötü bir maziye sahiptir. Her ne kadar fiili sömürgecilik bitmiş olsa da Fransa'nın eski sömürge ülkeleri üzerindeki siyasi ve kültürel etkisi devam etmektedir.

Avrupa'nın en bereketli topraklarından birine sahip olan Fransa, diğer Avrupa devletlerinin emperyalist ilgisini her zaman celbetmiş; Ülke toprakları bu yüzden, savaşların eksik olmadığı bir coğrafya olmuştur. Fransa;, Yüzyıl Savaşları'yla, yıkılan rejimleriyle, yapılan devrimler ve emperyalist politikasının gereği statükoya savaş açan Napolyon Bonapart gibi liderleri ile dünyaya değişiklikler ve yenilikler ihraç etmiştir. Sömürge anlayışı, özgürlük ve insan haklarının önüne geçmiş, refahın sadece kendisine akması gerektiği düşüncesi de doruk noktasını Batı nezdinde Fransa'da vermiştir. İktidarlar Fransa özelinde, kendilerini iktidara taşıyan düşünce sistemlerinin normlarını iktidardayken hiçe saymışlardır. Raporumuz tüm bu tarihsel süreçleri, değişimleri, yenilikleri ve Yahudi düşmanlığından İslam düşmanlığına evrilen durumu ortaya koyup değerlendirmektedir. Çalışmanın konusu, Fransa'yı tanımak ve onun Müslümanlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir.

Çalışmanın Tamamına PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayınız