İletişim Bilgileri     Arama

Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

  • Anasayfa
  • Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi
Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

İslâm medeniyet ve ilim havzasında sistematik olarak teşekkül eden ilk eğitim kurumları olan medreselerin günümüzdeki sivil uzantıları ile Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ve sayıları gün geçtikçe artan İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerinin, dinî eğitim/din adamı yetiştirme noktasında hangi ölçülerde yeterli oldukları kamuoyunda tartışılan bir husustur.

Genelde İslâm dünyasının özelde ise Türkiye'nin eğitim sorunlarına yönelik medeniyet kodlarımızdan hareketle çözümler üretmek gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle İslâmî eğitim hususunda medrese ve din eğitimi veren okulların tarihsel alandan hareketle değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Raporumuz, yasal engellemelere ve her tür badireye rağmen varlığını sürdürmeyi başaran medreseler ile özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde rağbet gören İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerinin tarihsel serüvenlerini ve mevcut sorunlarını irdelemektedir.

Raporumuzun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.