İletişim Bilgileri     Arama

Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

  • Anasayfa
  • Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi
Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

Raporumuzda, öncelikle mülteci kavramı irdelenerek genel hatlarıyla mülteciliğin tarihsel arka planı ele alınmıştır. Suriye'deki mevcut siyasi duruma nasıl gelindiği üzerinde durulmuş, bu kapsamda "Arap Baharı" adıyla anılan süreç özetlenmiştir. Türkiye ve dünyada Suriyeli mültecilere yönelik istatistiksel veriler sunulmuş, ardından Suriyeli mültecilerin hukuksal statüleri Türkiye açısından tartışılmıştır. Ayrıca raporumuzda, Suriyeli mültecilerin genelde dünyada, özelde ise Türkiye'de yaşadıkları mevcut sorunlar üzerinde durulmakta, bunun nedenleri tartışılmakta ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.