İletişim Bilgileri     Arama

Raporlar

Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA

İnsanların, kendi düşünce ve kanılarını yaymak ve kendi düşüncelerine sahip insanların sayısını çoğaltmak için her türlü araç ile yaptıkları etki manasına gelen propaganda; ...

Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri

Türkiye'de hızlı ve düzensiz nitelikte gerçekleşen göçler, birçok olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Göç edilen kent ortamında çeşitli sorunlarla karşılaşan bireyler, ...

Dünden Bugüne Keşmir Sorunu

1947 yılında Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesiyle gündeme gelen Keşmir sorunu, günümüze değin çözüme kavuşturulamamış önemli bir problem alanıdır. ...

25 Ocak Devrimi'nin Beşinci Yılında Mısır

Raporumuzda, 25 Ocak 2011'de yaşanan devrimin hangi toplumsal temeller üzerinde gerçekleştiği, devrim sürecinde ve sonrası yaşananlar, 2013 darbesine götüren süreç ve darbe sonrası ...

1990'lı Yıllarda Türkiye'nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri

Raporumuzda, Kürt sorunuyla ilişkili 1990'lı yıllarda Türkiye'nin güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmaların yol açtığı göçlerin sebep ve sonuçları ele ...

Tarihten Günümüze Fransa

Fransa, İngiltere'yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar ...

Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere'nin İslam Politikası

İngiltere, Miladî 17. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli aktörleri arasındadır. 18 ve 19. yüzyıllarda ise İngiltere, Büyük Britanya adıyla, üzerinde güneş batmayan imparatorluk ...

Sebep ve Sonuçlarıyla Türkiye'de Boşanma Sorunu

Aile ile ilgili diğer hususlar gibi boşanma da toplumun sabit gündemleri arasındadır. Medyaya boşanmalar hakkında düzenli olarak haberler yansımakta, bu haberler, ilgili kurumlar tarafından ...

Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve Türkiye'de Son Seçimler

Kamuoyu araştırmaları, medya ve sosyal medyanın toplum algısı üzerindeki etkisinin artırmasıyla seçimlerin neredeyse vazgeçilmezi haline gelmiştir. Farklı alanlarda yapılabilen ...

Nedenleri, Çeşitleri ve Çözüm Önerileri ile İNTİHAR OLGUSU

İntihar vakalarının yaygınlaştığına dair genel bir kanı vardır. Günlük haberler de bu kanıyı güçlendirmektedir. Ama intiharın ne kadar yaygınlaştığı ile ilgili yeteri kadar ...

Kudüs Sorunu

19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik dalgasından sonra, Siyonist Hristiyanlık Evanjelizm ile Siyonist Yahudiliğin Yahudilere yurt olarak Filistin'i göstermeleri ve Yahudileri buna ...

Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni ...

25 kayıttan 1 - 12 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

1 2 3