İletişim Bilgileri     Arama

Raporlar

Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA

İnsanların, kendi düşünce ve kanılarını yaymak ve kendi düşüncelerine sahip insanların sayısını çoğaltmak için her türlü araç ile yaptıkları etki manasına gelen propaganda; ...

Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri

Türkiye'de hızlı ve düzensiz nitelikte gerçekleşen göçler, birçok olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Göç edilen kent ortamında çeşitli sorunlarla karşılaşan bireyler, ...

Dünden Bugüne Keşmir Sorunu

1947 yılında Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesiyle gündeme gelen Keşmir sorunu, günümüze değin çözüme kavuşturulamamış önemli bir problem alanıdır. ...

25 Ocak Devrimi'nin Beşinci Yılında Mısır

Raporumuzda, 25 Ocak 2011'de yaşanan devrimin hangi toplumsal temeller üzerinde gerçekleştiği, devrim sürecinde ve sonrası yaşananlar, 2013 darbesine götüren süreç ve darbe sonrası ...

1990'lı Yıllarda Türkiye'nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri

Raporumuzda, Kürt sorunuyla ilişkili 1990'lı yıllarda Türkiye'nin güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmaların yol açtığı göçlerin sebep ve sonuçları ele ...

Myanmar Müslümanları ve Asya'da Budist Saldırıları Sorunu

Miladi 8. yüzyılda Müslüman Arap tüccarlar aracılığıyla İslâm'la tanışan Arakan bölgesi birçok farklı etnik unsura ev sahipliği yapmaktadır. Müslümanların hâkim olduğu ...

Yasin Börü ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Dava Süreci

7 Ekim 2014 tarihinde Kobani (Ayn el-Arap) kentine yönelik IŞİD saldırılarını bahane ederek sokaklarda terör estiren örgütlü bir grubun vahşice katlettiği Yasin Börü ve ...

Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni ...

Kudüs Sorunu

19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik dalgasından sonra, Siyonist Hristiyanlık Evanjelizm ile Siyonist Yahudiliğin Yahudilere yurt olarak Filistin'i göstermeleri ve Yahudileri buna ...

Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere'nin İslam Politikası

İngiltere, Miladî 17. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli aktörleri arasındadır. 18 ve 19. yüzyıllarda ise İngiltere, Büyük Britanya adıyla, üzerinde güneş batmayan imparatorluk ...

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

İlk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen, kadim bir tarihi ve geçmişi yazılı kaynak- lara konu olan Diyarbakır’da zengin bir kültür havzası oluşmuştur. Bu kültürü; ...

Tarihten Günümüze Fransa

Fransa, İngiltere'yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar ...

26 kayıttan 1 - 12 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

1 2 3