İletişim Bilgileri     Arama

Raporlar

Kudüs Sorunu

19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik dalgasından sonra, Siyonist Hristiyanlık Evanjelizm ile Siyonist Yahudiliğin Yahudilere yurt olarak Filistin'i göstermeleri ve Yahudileri buna ...

Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni ...

Myanmar Müslümanları ve Asya'da Budist Saldırıları Sorunu

Miladi 8. yüzyılda Müslüman Arap tüccarlar aracılığıyla İslâm'la tanışan Arakan bölgesi birçok farklı etnik unsura ev sahipliği yapmaktadır. Müslümanların hâkim olduğu ...

Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

Toplumsal yapının temel kurumlarında ve sosyal etkileşim alanlarında meydana gelen farklılaşmaları ifade eden sosyal değişme, toplumsal gerçekliğin anlaşılması ve anlamlandırılması ...

Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünya genelinde uygulamaya koyulan karma eğitim modelinin öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçları, ...

Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

İslâm medeniyet ve ilim havzasında sistematik olarak teşekkül eden ilk eğitim kurumları olan medreselerin günümüzdeki sivil uzantıları ile Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ve sayıları ...

15 Temmuz Emperyal Darbe Girişimi

Raporumuz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaşananların seyrini, yerel ve küresel aktörlerini, FETÖ'nün karakteristik özelliklerini, darbe girişiminin nihai ...

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mevsimlik tarım işçiliği, bünyesinde ciddi sorunlar barındıran sosyo-ekonomik bir olgudur. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, düşük ...

Kürtleri 'Laikleştirme' Çabaları

Kürtler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra tarihsel süreç içerisinde sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yükselişe geçmiştir. Söz konusu yükseliş, Kürtlerin sınırları içerisinde ...

Rusya'nın Dış Politikası Ukrayna ve Suriye Stratejisi

Raporumuz, Ukrayna, Kırım ve Suriye özelinde Rusya'nın son zamanlarda daha fazla belirginleşmeye başlayan yayılmacı dış politika hamlelerini ele almakta ve söz konusu hamlelerin ...

Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

Raporumuzda, öncelikle mülteci kavramı irdelenerek genel hatlarıyla mülteciliğin tarihsel arka planı ele alınmıştır. Suriye'deki mevcut siyasi duruma nasıl gelindiği üzerinde durulmuş, ...

Kürt Sorununda 'Çözüm' Umudundan Çatışma Ortamına

Çalışmamızda, geçmişten günümüze 'çözüm süreci', bütün yönleriyle ele alınmakta ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Analizimizde, "çözüm” umudundan tekrar ...

26 kayıttan 2 - 12 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

1 2 3