İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği: 'Mesnevi'den Pedagojik Telkinler'

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği: 'Mesnevi'den Pedagojik Telkinler'
SDAM Seminer Etkinliği: 'Mesnevi'den Pedagojik Telkinler'

SDAM Seminer Etkinliği: 'Mesnevi'den Pedagojik Telkinler'

SDAM SEMİNER ETKİNLİĞİ:

“MESNEVİ'DEN PEDAGOJİK TELKİNLER”


Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), 10 Aralık 2016 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman DOĞAN'ın konuşmacı olarak katıldığı, “Mesnevi'den Pedagojik Telkinler” konulu seminer etkinliği düzenledi.

Mevlana Yetkin Bir Pedagog, Mesnevi Bir Pedagoji Kitabı Mahiyetindedir

Mevlana'dan “İnsanın değeri, aradığı şeyin değeri kadardır” vecizesini aktararak konuşmasına başlayan Doğan, “Mesnevi'nin yazılış amacı, kendi iç yolculuğunu doğru bir şekilde tamamlayabilen iyi bir insan yetiştirmektir. Mevlana'nın eserlerinden anlaşılıyor ki kendisi iyi bir pedagog, Mesnevi adlı şaheseri de bir pedagoji kitabı mahiyetindedir. Mevlana, eğitimin insanın yaratılış gerçeği üzerine kurulmasını, kişilerin tabiatlarındaki sanat ve hünerleri geliştirmesini ve onların olgun gönüllerinin hizmetine sunulmasını istemektedir. Mevlana iyi bir cemiyet adamı olması münasebetiyle iletişim, hoşgörü ve diyaloga büyük önem vermektedir. Mevlana yaşadığı dönemin iyi bir eğitimcisidir. Medresede, camide, sohbet meclislerinde hem öğretim faaliyetlerinde bulunmuş hem de manevî eğiticilik vazifesini yürütmüştür.” dedi.

Eğitim İnsanı Hamlıktan Kurtarıp Olgunlaştırmalıdır

Mesnevi'de didaktik hikâyelerdeki metaforlar üzerinden insanın hamlıktan olgunluk seviyesine çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Doğan, “Mevlana'nın ‘hamdım, piştim, yandım' olarak nitelendirdiği insanın kemâle erme sürecinde eğitim, önemli bir unsurdur. Mevlana, Mesnevi'de günümüzde uygulanan eğitim yöntemlerinin bir kısmını da kapsayan bir metodolojik yaklaşımla insanları hamlıktan kurtarmaya çalışmıştır. Eğitimin temel amacı da, insanı hamlıktan kurtarıp olgunlaştırmak olmalıdır. Mesnevi, bizlere eğitimcide bulunması gereken vasıflardan ideal öğretmen-öğrenci ilişkisine kadar metaforlar üzerinden oldukça kıymetli bilgiler sunmaktadır.” ifadelerini kullandı. Doğan'ın Mesnevi'den beyitler okuyarak Mevlana'nın eğitim yaklaşımını aktardığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği: 'Mesnevi'den Pedagojik Telkinler'
  • Etkinlik Yeri: SDAM'ın İstanbul Fatih'teki genel merkezinin seminer salonu
  • Başlangıç Tarihi: 10-12-2016 11:30
  • Bitiş Tarihi: 10-12-2016 13:00