Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA
RAPOR - 15.02.2018 11:14
Raporumuzda propagandanın tarihsel süreci sunularak propaganda yöntemlerini yoğun ve sistemli olarak kullanan iki egemen güç olarak sosyalist ve faşist ülke ve liderler üzerinden propaganda incelenecektir. Ayrıca Türkiye'deki sosyalist örgütlerin propaganda yöntemleri, Batının Oryantalistler üzerinden İslâm'a karşı yapmış olduğu propaganda süreci ve bunun düşünsel arka planı irdelenecektir.

İnsanların, kendi düşünce ve kanılarını yaymak ve kendi düşüncelerine sahip insanların sayısını çoğaltmak için her türlü araç ile yaptıkları etki manasına gelen propaganda; kullandığı araçları bulunduğu zaman içerisindeki gelişmelerle birlikte çeşitlendirmiş ve etki alanını genişletmiştir. Propagandanın etki alanının I. ve II. Dünya Savaşları esnasında keşfedilmesi propagandanın daha çok bir silah mahiyetinde, savaş aracı olarak kullanılmasına yol açmıştır.

Bu sürecin bir silaha dönüştürülmesiyle telafisi mümkün olmayan ayrılıklar, yıkımlar ve ölümler gerçekleşmiştir. Bu silahı elinde bulunduran yöneticiler halkların zihnini esir alarak onları her türlü amaç doğrultusunda kullanma yetkisini kendilerinde görmüşlerdir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçları propagandanın etkisini muazzam seviyelere çıkarmıştır. Gazete, radyo, televizyon, internet vb. kitle iletişim araçları propaganda mesajlarının geniş coğrafyalara yayılmasına olanak sağlamıştır.

Propaganda her ne kadar 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişme kaydetmişse de tarihi çok eskidir. Bu tarihe kadar yapılanlara “propaganda” adı verilmemiş olsa dahi yapılan eylemlerin çoğu direkt propagandanın misyonunu yerine getirmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra propaganda daha sistematik bir hâle getirilmiştir. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte propagandanın ismi ve muhtevası da çeşitlenmiştir. Günümüzde propaganda etkisi ve işlevi bakımından farklı isimlerle anılsa da  “algı yönetimi” ve “manipülasyon” propaganda yerine en sık kullanılan kavramlardır. Farklı isimler kullanılsa dahi propagandanın asıl amacının “rıza imalatı” ve “ikna” olduğu görülmektedir.

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.Yorumlar Yükleniyor..
Göztepe mahallesi İSTOÇ 3. Cadde N Blok No: 6/103 Bağcılar / İstanbul - Email: sdamstrateji@gmail.com
Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.