İletişim Bilgileri     Arama

Faşizm

Faşizm

Faşizm

Faşizm, İtalyanca ‘demet (birlik), sopa, kamçı’ gibi karşılıkları olan fascio / fasces sözcüğünden türemiştir. Roma İmparatorluğu devrinde devletin ve imparatorun otoritesini belirten bir işaret olarak kullanılır(dı).

Faşizm ırk üstünlüğü fikrine dayanan, baskıcı ve otoriter rejimi ifade eder. Devleti kutsayan Faşizm; bireyi devletin hademesi gören, tek partili sistemi esas alan, ekonomik açıdan kısmi mülkiyet hakkıyla beraber devletçiliği ilke edinen bir ideoloji/sistemdir. Bu anlayışta kişinin doğuştan sahip olduğu özgürlük ve eşitlik gibi bir inanç söz konusu değildir. Kişi ancak devlet sistemi içinde edindiği konum ile ölçülür.

Yakın tarihte Faşizmi devlet sistemine dönüştüren yönetimler; 1922’de Benito Mussolini (1883-1945) ile İtalya, 1932’de Adolf Hitler (ö.1945) ile Almanya’dır. İkinci Dünya Savaşı’nda (1939-1945) müttefik olan İtalya ile Almanya’nın yenilmesi sonrası yaşanan büyük buhran neticesinde Mussolini’nin halk tarafından infaz edilmesi, Hitler’in de intihar etmesiyle Faşizm, siyasal iktidar olma özelliğini yitirmiştir. Ancak hem Avrupa’da hem de dünyanın farklı yerlerinde faşist ideoloji ve yaklaşım tarzlarıyla hareket eden kişiler, gruplar ve siyasi parti gibi gerçekliklerin mevcudiyeti sürmektedir.

ANALİZİN TAMAMINA PDF FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.