İletişim Bilgileri     Arama

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)

  • Anasayfa
  • Analiz
  • Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)

Adaletin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün uluslararası arenada çoğu zaman sözde, söylem- de, kâğıt üzerinde kaldığı; küresel veya bölgesel ölçekteki rekabet ilişkilerinde tarihsel gerçekliklerle sabit veya günümüzdeki hadiselerle müşahede edilmektedir.

Uluslararası ilişkilere yerleştirilen ‘ebedi dost ya da düşman yoktur ancak çıkarımız vardır’ doktrinin imandarlığında devletler arasında bayraklaştırılan ‘hedef için her yol mübah’, ‘nasıl kazandığınız değil önemli olan kazanmanız’ gibi adaleti, hukuku, insan haklarını “çıkarlar” uğruna yerle bir edebilecek bir paradigmaya, dünya görüşüne sahip devletler / muktedirler / liderler ile kimlik kazanmış bir dünya siyasi haritasının resmi, işlem ve işlev görmektedir.

Bu zihinsel, düşünsel, uluslararası konsepti merkeze alarak planlar, projeler, stratejiler üreten; küresel ve bölgesel denklemde söz sahibi olma yetisini ister kendi öz imkânları ve kabiliyetleri ile ister kolonyalist, aldatıcı yöntemlerle elde etmiş güç odakları; uluslararası arenada oyun kurucu veya bozucu olanaklara sahip olduklarından mevcudatta belirleyici, başat, lokomotif devletler konumundadırlar.

Çıkarları odağa alan, bunlar için yeri geldiğinde ve gerekli gördüklerinde insanı insanın kurduna dö- nüştüren, kendi refahlarını başkalarının çalınan emeğinde ve mülkiyetinde ‘haklı’ gören uluslararası ilişkilerin dinamik, değişken, olay ve duruma göre, görelik gösteren bu tablo perspektifi doğrultusunda oyun kurucu veya bozucu nitelikte imkânlara sahip devletlerden/siyasi yapılardan ABD, Çin, Hindistan, AB gibi güçler arasında “çıkarlar” satrancında hamle atakları gündemlere konu olmaya devam ediyor.

Küresel ve bölgesel boyutları, önemli yankıları ile hedefleri bulunan Çin’in “Modern İpek Yolu, Bir Kuşak Bir Yol Projesi”ne mukabil denebilecek “Hindistan – Orta Doğu – Avrupa Ekonomik Koridoru (Pro- jesi) / India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC)” ABD’nin stratejik masalarında işlenen, Hindistan’da düzenlenen G20 toplantısında Hint Başbakanı tarafından dünya kamuoyuna deklere edilen proje, rekabet arenasındaki yeni hamlelerden biridir.

ANALİZİN TAMAMINA PDF FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.