İletişim Bilgileri     Arama

İmanıyla Abideleşen Şair: Mehmet Akif Ersoy

İmanıyla Abideleşen Şair: Mehmet Akif Ersoy

İmanıyla Abideleşen Şair: Mehmet Akif Ersoy

İbrahim Dağılma

1800'lü yılların başında Buhara'dan ayrılan Hekim Hacı Baba uzun ve sükûnetli bir yolculuğun ardından Anadolu'ya varır. Ve Boyabat kasabasına yerleşir. Olgun kişiliği sayesinde kısa sürede kasaba halkının teveccühünü kazanır, orada evlenir. Evliliğinin akabinde Tokat'a taşınır. Tokat'a geldikten az bir müddet sonra bir kız çocuğu olur. Hekim Hacı Baba'nın bu kızının ismine kayıtlarda rastlanmaz. Kızı evlilik çağına erince Hekim Hacı Baba, onu Buharalı bir diğer göçmen olan Tacir Mehmet Efendi ile evlendirir. Bu evliliğin huzur kaynağı ve gönül meyvesi ise Akif'in annesi Emine Şerife Hanımdır.

Akif'in baba tarafından dedesi Nurettin Ağa Arnavutluk'un İpek Sancağı'ndandır Nurettin Ağa, saygın ve itibar sahibi bir kişiliğin yanı sıra medrese ve ilim ehlini seven ümmi bir kimse idi. İlim ehline olan muhabbeti sebebiyle oğlu Mehmet Tahir Efendi'nin okuması için gerekli kolaylığı göstermiş, imkânlarını bu uğurda seferber etmiştir. Tahir Efendi tahsilinin bitiminde günün önde gelen eğitim kurumlarından Fatih Medresesi'nde icazet/diploma vermeye yetkili olur. Bu gelişme üzerine baba memleketi İpek'le ilişkisini kesip İstanbul'a yerleşir. Aşırı titizliğinden ötürü ‘Temiz Tahir Efendi ‘ diye namlanır.

Emine Şerife Hanım, ilk evliliğini “Derviş Efendi” adlı bir şahısla yapar. Mutlu bir evlilik yaşayan çift bir müddet sonra İstanbul'a taşınır ve Sarıgüzel'de Derviş Efendi'nin kendisine ait olan eve yerleşir. Bahçeli, güzel bir konakta saadet içinde geçen günler uzun sürmez. Emine Şerife Hanım kısa aralıklarla iki erkek çocuğunu ve ardından kocasını kaybeder. Genç yaşta dul kalır. Artık tek avuntusu kız çocuğudur.

Sarı güzel semtinde oturan Mehmet Tahir Efendi bu aileyi yakından tanımaktadır. Emine Şerife Hanım iffet, hayâ, edep ve olgunluğu ile civarının hanımefendisidir. Onun bu vasıflarını bilen Mehmet Tahir Efendi, genç yaşta dul kalan Emine Şerife Hanıma talib olur ve onunla evlenir.

Mehmet Tahir Efendi evlendiği esnada Fatih Medresesi müderrislerinden idi. Salih, bilgili, vefalı, kişilikli, titiz idi. İmkânları çerçevesinde her zaman temiz ve şık giyinmesini bilirdi. Emine Şerife Hanım da Tahir Efendi'ye münasip bir tarzda güzel hasletlere bürünmüş, sağlam iradeli, anlayışlı, ferasetli, itikadı kuvvetli, tecrübeli bir kadındı. İbadetlerini ihmal etmez ve bundan kalbi bir ferahlık manevi bir haz duyardı. İyilik etmeyi severdi.

Çalışmanın Tamamına PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayınız