İletişim Bilgileri     Arama

Roger Garaudy'nin Gözüyle Siyonizm

Roger Garaudy'nin Gözüyle Siyonizm

Roger Garaudy'nin Gözüyle Siyonizm

Filistin Meselesi’ni doğru anlamanın yolu, siyonizmi anlamaktan geçer. Kudüs’ü ve Mescid-i Aksâ’yı içine alan topraklarda asıl problem, bir işgal sorunu ve siyonist varlığıdır. Toprağına göz dikilmiş, yeri yurdu gasp edilmiş bir halk gerçekliğinden hareketle Ortadoğu’ya kazığını çakmaya çalışan siyonist realiteyi iyi tanımak lazımdır. Siyonist kelimesi Kudüs’ün eski adı olan Sion’dan gelmektedir. Genel olarak bu harekâtın esas amacı ise kutsal kitap Tevrat’ta bahsi geçen, İsrail Diyarı olan ve İbranicede ‘‘Eretz Yisra’el’’ adı ile anılan ve günümüzde Filistin sınırları içerisinde kalan topraklarda bağımsız ve demokratik bir Yahudi devleti kurmak düşüncesi olmuştur. Bu fikrin yaygınlaşmasına esasen 1800’lü yılların ortalarında Yahudilere karşı Rusya’da başlatılan soykırım ve katliamlar sebep olmuştur. Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli ülkelerin uyruğu olarak yaşayan Yahudi bireylerin artık kendilerine ait bir devlet çatısı altında bir araya gelmeleri düşüncesi esasen göç ederek yaşadıkları ülkelerde karşı karşıya kaldıkları baskı ve ayrımcılıkla yakından bağlantılıdır. Siyon kelimesi bu kadar erken bir tarihte kullanılmaya başlanmasına rağmen, bir siyasal düşünce akımını simgeleyen deyim olarak modern anlamıyla ilk kez 19. yüzyılın son çeyreğinde bir Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum (1864- 1937) tarafından siyasal literatüre sokulmuştur (Öke, 2018: 39). Bu kelime, zamanla Yahudileri, Filistin’e yerleştirmey planlayan ve onları Arz-ı Mev’ud düşüncesini gerçekleştirmek için harekete geçiren her türlü siyasal ve politik örgütlenmenin ve fikrin adı olarak kavramlaşmıştır.

ÇALIŞMANIN DEVAMINA PDF FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.