İletişim Bilgileri     Arama

SELF-ORYANTALİZM VE İÇSELLEŞTİRİLEN BATILILAŞMA

  • Anasayfa
  • Analiz
  • SELF-ORYANTALİZM VE İÇSELLEŞTİRİLEN BATILILAŞMA
SELF-ORYANTALİZM VE İÇSELLEŞTİRİLEN BATILILAŞMA

SELF-ORYANTALİZM VE İÇSELLEŞTİRİLEN BATILILAŞMA

Çalışmamızda Doğu toplumlarının maruz kaldığı modern kültür prangalarının etkilerini ve bunun nihayetinde zuhur eden türev kavramlardan self oryantalizmi mercek altına alacağız. Müslüman dünyada başlayan Avrupa kolonizasyonunun getirisi olan gelenekten ve İslam'dan uzaklaştırma politikaları yerli sairler oluşturmuştur. Komprador zihinlerin ve Avrupai gelişmelerin topluma tatbiki için payanda olanların gayretiyle doğu toplumlarında self- oryantalist tutum başat bir şekilde kendini göstermiştir. İlk başlıkla beraber menşeini batıdan alan bahsi geçen toplumsal yozlaşmanın etkileri, ikinci başlıkta ise söz konusu yozlaşmanın ileri boyutlara ulaşmasıyla içselleştirilen modernitenin toplumdaki var oluş mevzusu ele alınacaktır. Akabinde komprador zihinlerin modernitenin içselleştirilmesindeki rolü ve oluşturulan yerli öteki mercek altına alınacaktır. Netice itibariyle de self-oryantalist paradigmanın tavrı, işlevi, etkilediği siyasal söylemler ve seküler entelektüel camiada aldığı mukabeleden bir portre sunularak çalışma nihayete erecektir.

 

Çalışmanın Tamamına PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayın