İletişim Bilgileri     Arama

Kazakistan'daki İslami Hareketler

  • Anasayfa
  • Kazakistan'daki İslami Hareketler
Kazakistan'daki İslami Hareketler

Kazakistan'daki İslami Hareketler

Dünyanın coğrafi açıdan en geniş dokuzuncu ülkesi olan Kazakistan coğrafyası tarihin en eski dönemlerinden beri göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olmuştur. Başta Türk kavimler olmak üzere değişik kavim, kabile ve milletlerin yüzyıllar içinde bir arada yaşayıp kaynaşmasıyla oluşan Kazak halkı iki asırdan fazla süren Rus işgalinin ardından 1991 yılı sonunda siyasi bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal bütün alanlarda tam bağımsız olmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş; bu çabasında önemli başarılar elde etmiştir.

İslam dininin ülkeye girişi 9. ve 15. yüzyıllar arasında üç dönemde gerçekleşmiştir. Birkaç yüzyıl süren özümseme döneminin ardından İslam bölgenin ruhuna derin bir şekilde işlemiştir. Yer yer kültürel kodlardan ve geleneklerden gelen birtakım inanışlar günlük hayatta gözlemlense de İslam, özellikle Sovyet Rus işgali döneminde, Kazak milli kimliğinin korunmasında en önemli ve etkili role sahip olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi gibi değerli mutasavvıf ve ilim adamlarını yetiştiren bu coğrafya tarihi önemini yitirmediği gibi, sosyo-ekonomik düzlemde dünyanın en kritik bölgelerinden birinde olması hasebiyle değerini arttırmıştır.

Bu çalışma ana hatalarıyla  Kazakistan'ın genel siyasi tarihi ile İslamlaşma tarihinin  yanı sıra, Kazak devletinin din politikası toplumsal ve kurumsal hayatta dinin/ İslam'ın yerine /etkinliği ve örgütlenme formlarını araştırmaktan muhtevidir.

Çalışmanın Tamamına PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayınız