İletişim Bilgileri     Arama

Lübnan'daki İslâmî Hareketler

  • Anasayfa
  • Lübnan'daki İslâmî Hareketler
Lübnan'daki İslâmî Hareketler

Lübnan'daki İslâmî Hareketler

Resmi adı el-Cumhûriyyetü'l-Lübnâniyye olan Lübnan, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ile komşudur. Güneyinde ise işgal edilmiş Filistin toprakları yer almaktadır. Batıda Akdeniz'e açılan Lübnan, coğrafi olarak iyi bir konumda olmasına rağmen ülke yüzölçümünün büyük bir kısmını Lübnan Dağları (Cebelilübnan) kaplamaktadır.

Başkenti Beyrut olan ülkenin nüfusu 2017 sayımına göre 6.229.794'tür. Nüfusun %95‘i Arap, %4'ü Ermeni ve %1 'i Diğer milletlerden oluşmaktadır. Arapçanın resmi dil olduğu ülkede, ayrıca Fransızca, İngilizce ve Ermenice de konuşulmaktadır. Ülkede çoğu Haçlı istilasına karşı bölgeye yerleşmiş kayda değer bir Kürt nüfus da vardır.  

Lübnan nüfusunun %54'ü Müslüman (%27 Sünni, %27 Şiî), %40'ı Hristiyan (%21 Marunî Katolik, %8 Rum Ortodoks, %5 Rum Katolik, %6 Diğer Hristiyan), %5'i Dürzî ve %1'i diğer dinlerden olanlar teşkil etmektedir. Bu oranlarla Lübnan, din ve inanç bakımından çeşitliliğin fazla olduğu bir ülkedir.

ÇALIŞMANIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ