Konular
» Hakkımızda
» Misyonumuz
» Vizyonumuz
Hakkımızda

Bilgi kaynakları her gün çeşitleniyor, artıyor; bu çeşitlenme ve artış karşısında doğru, güvenilir ve yararlı bilgiye ulaşmak her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor.

Analiz edilerek işlenmiş bilgi de salt bilgiyle yarışırcasına alanını genişletiyor. Başta İslam dünyası olmak üzere toplumlara karşı bilgi ve işlenmiş bilgi üzerinden operasyon yapılıyor.

Eski çağlarda sadece fizikî işgal söz konusu iken bugün fizikî işgalin yanında kültürel işgaller de gerçekleştiriliyor. Bilgi, işlenmiş bilgi (analiz) ve örgütlenmiş bilgi (ideolojiler) üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla fizikî işgalin yıkımını aşan yıkımlar görülüyor. 

Bu yıkıma düşünsel bir karşılık vermek, bireylerin kabiliyet ve imkânlarını aşıyor. Buna karşı koyacak kurumlar bulunmadığında dünyanın dışlanan toplumları ve özellikle İslam âlemi, bilgi operasyonları ve kültürel işgaller karşısında savunmasız kalıyor.

Strateji, Düşünce ve Analiz Merkezi, bireye ve topluma yönelen bilgi operasyonları ve kültürel işgale karşı koymayı vazife biliyor. Çeşitlenen ve artan bilgi kaynakları karşısında, kurumsal bir yapı içinde, açık kaynaklardan yararlanarak doğru, yararlı ve güvenilir bilgiye ulaşmayı, bu bilgiyi analiz ederek işlemeyi ve topluma ulaştırmayı hedefliyor.

Atikali mah. Fevzipaşa cad. Müezzin Bilal sk. No: 14/5 Fatih / İstanbul - Email: sdamstrateji@gmail.com
Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.